Algemene Registratievoorwaarden

Algemene registratievoorwaarden

Congres Teamwork is Topsport 2020 

Door u te registreren accepteert u de voorwaarden van de registratie zoals hieronder beschreven. 

Betaling en algemene voorwaarden

Alle registratiekosten zijn in Euro (€) en exclusief 21% Nederlandse BTW. Betalingen in een andere valuta worden niet geaccepteerd.

Facturen met een adres buiten Nederland moeten voorzien zijn van een BTW-nummer. Het factuuradres en BTW-nummer kunnen alleen worden aangegeven tijdens het registratieproces. Elke wijziging aan het BTW-nummer of -adres, aangevraagd na de uitgifte van de factuur, kost € 25,00

Registratierechten zijn gebaseerd op de datum van ontvangst van het registratieverzoek. De aangegeven prijzen zijn alleen van toepassing als zowel het registratieverzoek als de betaling vóór middernacht, Central European Time (GMT +1) zijn ontvangen, op de relevante uiterste registratiedatum, anders worden de hogere registratiekosten in rekening gebracht.

Registraties worden per e-mail bevestigd na ontvangst van de betaling en een geldig persoonlijk post- en e-mailadres. Onvolledige adressen worden niet geaccepteerd en resulteren in de annulering van de registratie.

BTW-informatie

Om ervoor te zorgen dat het congres Teamwork is Topsport  (hierna te noemen organisatie)  voldoet aan de lokale belastingregels, moet 21% BTW worden toegevoegd aan alle gedelegeerde registraties. In tegenstelling tot veel andere B2B-transacties, die doorgaans worden belast in de vestigingsplaats van de klant en worden afgehandeld door de verleggingsregeling, kent de organisatie een andere regeling.

Het verschil betreft de levering van B2B-diensten met betrekking tot de toelating tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, amusementsevenementen of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en tentoonstellingen, en van ondersteunende diensten in verband met de toelating (artikelen 53 en 54.1 van het Europees BTW-richtlijn 2006/112 / EG, omgezet in de Nederlandse belastingwetgeving. 

Volgens deze artikelen: “de plaats van levering van diensten met betrekking tot de toelating tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, amusements- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en tentoonstellingen, en van ondersteunende diensten in verband met de toelating, geleverd aan een belastingplichtige (en niet-belastingplichtige persoon), is de plaats waar die gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvinden. “

Dit geldt:

 • voor zowel belastingplichtige als niet-belastingplichtige Nederlandse personen en organisaties , die zijn onderworpen aan de Nederlandse BTW van 21%
 • voor zowel belastingplichtige als niet-belastingplichtigen en organisaties binnen de EU die zijn onderworpen aan de internationale B2B-dienst zonder BTW. “BTW verlegd” wordt toegepast. BTW-nummer is verplicht.

Als gevolg hiervan zijn de registratierechten voor de TIS 2019 voor zowel belastingplichtige als niet-belastingplichtigen en organisaties buiten de EU onderworpen aan de internationale B2B-diensten zonder BTW. ” BTW-nummer is verplicht.

Betaling van de kosten

Betaling per creditcard (Visa, Mastercard of American Express) kan worden gedaan via de online services op onze beveiligde server. Om veiligheidsredenen mogen creditcardgegevens in geen geval per e-mail of fax worden verzonden.

Annulering of wijziging

Elke annulering of wijziging van uw registratie moet schriftelijk worden gemeld en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

Annulering

 • Tot 1 maand voor het congres: restitutie van de vergoeding minus 40% administratiekosten. Houd er rekening mee dat elke terugbetaling zal worden verwerkt na het congres.
 • Vanaf 1 maanden voor het congres: geen restitutie. 
  • Er mag ten alle tijden een vervanger worden aangewezen, mits schriftelijk aangegeven aan de organisatie. 
  • Als een deelnemer het congres om welke reden dan ook niet bijwoont, kunnen geen verdere aanspraken op terugbetaling of een verzoek tot kosten restitutie worden ingediend. 

Overige annuleringen

Mocht u om wat voor reden congresonderdelen (workshops, activiteiten, netwerkborrel, etc.) niet bijwonen geeft dit geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie.

Wijziging van het programma 

De organisatie behoudt zich het recht voor om het congresprogramma op elk moment te wijzigen, dat alleen als een indicatie wordt gepubliceerd en onderhevig is aan wijzigingen.

Aansprakelijkheid

Geen recht op verdere claims of afzien van kosten is mogelijk als de organisatie genoodzaakt is om het programma van het congres te wijzigen.

In het geval van ernstige speciale of onvoorziene omstandigheden, heeft de organisatie het recht om de data van het evenement te annuleren of te wijzigen. Gedelegeerden hebben geen recht op compensatie voor kosten of schade opgelopen als gevolg van een dergelijke annulering of wijziging.

Alle deelnemers, sprekers en afgevaardigden dienen zelf een ​​reis- of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan eigendommen en / of personen veroorzaakt door welke factor dan ook tijdens het Congres.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden in het geval van vergiftiging of voedselintoxicatie tijdens het evenement.

Data privacy verklaring

Uw persoonlijke gegevens, die volgens de Nederlandse wet zijn geregistreerd bij de organisatie en, waar het congres samen met andere organisaties wordt georganiseerd, kunnen worden overgedragen aan de medeorganisatoren van het congres. De informatie die u op dit formulier invult, is vereist t.b.v. registratieproces en wordt bewaard in het klantenbestand van de organisatie. Het kan door de organisatoren en hun contractanten voor marketing- en communicatiedoeleinden worden gebruikt.

Tijdens het congres kunnen aanwezigen, sprekers, gasten en anderen worden gefotografeerd en gefilmd door de organisatie of haar partners die het evenement vastleggen. Sommige van deze foto’s of video’s kunnen worden getoond door de organisatie of haar partners in toekomstige publicaties of materialen.

Als u niet wenst dat uw afbeelding wordt weergegeven door de organisatie, neem dan uiterlijk twee weken na het congres schriftelijk contact op met de organisatie. Zonder tegenstrijdige instructies van uw kant verleent u hiermee de organisatie, de onherroepelijke rechten om kosteloos op te nemen en te gebruiken, op wereldwijde basis en gedurende de gehele duur van de bescherming van de rechten daarop, op alle ondersteuningen of media, uw afbeelding, stem, naam, foto’s en video waarop u verschijnt voor doeleinden die verband houden met educatieve doeleinden.

U vrijwaart hierbij de organisatie, haar werknemers en onafhankelijke aannemers van alle eisen, claims, oorzaken van actie, schade en aansprakelijkheden die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van uw afbeelding, stem of naam op grond van deze aan de voorgaande rechtenclaim.

Diversen

Door te registreren, aanvaardt u ook om de volgende richtlijnen ter plaatse te respecteren:

 • Roken is niet toegestaan ​​in het congrescentrum. Eventuele boetes voor overtredingen van dit verbod zijn voor uw rekening.
 • U zult geen licht ontvlambare of explosieve stoffen, gassen of gevaarlijke stoffen (inclusief chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden) of stinkende stoffen of radioactieve bronnen binnen in het congrescentrum of in de omgeving brengen.
 • U zult zich houden aan de veiligheids- en beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen binnen het congrescentrum en de omgeving.
 • Je verplicht je om tijdens het congres geen overlast of ongemak te veroorzaken.

Toepasselijk recht en geschillen

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wet, zonder rekening te houden met eventuele conflicten met wetsbeginselen daarvan die de toepassing van de wet van enig ander rechtsgebied vereisen.

Alle geschillen die hieruit voortvloeien, zullen onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse Tribunaal in Utrecht, Nederland.

Contact details

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie.  Tel. +31 (0) 35 544 5894 of info@alacademy.nl

Laatst aangepast op 02-01-2020